Hilde ENGELS, Notaris te Bocholt

 

Hilde ENGELS

Notaris te Bocholt

Bemiddelaar in notariële materies

Bemiddeling wordt aangeboden door verschillende beroepsgroepen.  Er zijn advocaat-bemiddelaars, notaris-bemiddelaars, psychologen-bemiddelaars, sociaal werkers-bemiddelaars, ...

Maar elke bemiddelaar heeft zo zijn specialiteit.

 

De notaris-bemiddelaar is uitstekend geschikt om als bemiddelaar op te treden in notariële materies, zoals bij betwistingen

  • in verband met echtscheidingen,
  • in verband met de verdeling van de goederen na echtscheiding of na beeïndiging van samenwoning,
  • bij de verdeling van nalatenschappen,
  • in onroerendgoedtransacties,
  • in vennootschappen (tussen aandeelhouders of bestuurders), …

In het geval van een echtscheiding of beeïndiging van samenwoning, kan hij als bemiddelaar bijvoorbeeld helpen bij

  • de boedelverdeling;
  • het op punt stellen van de verblijfsregeling van de kinderen;
  • het afspreken hoe de kosten van de kinderen verdeeld zullen worden tussen beide ouders;
  • het afspreken wat er met de gemeenschappelijke woonst zal gebeuren;
  • de regeling van de lopende schulden ...